email: info@mosaru.com

tel.č. +421 911 926 289

Reklamácie posielajte na adresu: 

Costello Group s.r.o.  
Čajkovského 1895/8
984 01  Lučenec

Obchodné meno: Costello Group s.r.o.

Reg.spol. zap. v OR OS Banský Bystrica, odd. Sro, vl. č. 30155/S

Sídlo: Smikova 1138/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

IČO: 50 406 132 

DIČ: 2120310599   

Zastúpená: Ing. Roland Kučera, konateľ